Ledarstaben: Gudrun Bergström, Leif Granström och Ulf Jönsson